top of page

LIVSSTILSMEDISIN

Livsstilsmedisin

Effekt på mange sykdommer

angiogram

A) En forsnevret kransåre

B) Den samme kransåren etter 32 måneder med kostbehandling

 

Ref.: Esselstyn Jr, Caldwell B., et al. "A way to reverse CAD?." Journal of Family Practice 63.7 (2014): 356-364.

Bill Clinton om livsstilsendring

Lifestyle Medicine, Egger et al

Lettlest introduksjon til livsstilsmedisin for leger og andre klinikere. Boken har nyttige oppsummeringer på slutten av hvert kapittel, samt tabeller, skjemaer og andre visuelle hjelpemidler, som er nyttig i en klinisk hverdag.

Boken var pensum i min videreutdanning i livsstilsmedisin

Disclaimer: Som en Amazon Associate tjener Livsstilspraksis på kvalifiserte kjøp, uten ekstra kostnader for deg.

Ressurser for helsepersonell

Road Sign Motivational Quote Instagram Post.png

Eksempel på livsstilsmedisin i praksis - St. Luke's Lifestyle Medicine

Livsstilsmedisin fokuserer på å behandle de underliggende livsstilsrelaterte årsakene eller medvirkende faktorene til sykdommer der det er hensiktsmessig.

American College of Lifestyle Medicine definerer livsstilsmedisin som "terapeutisk bruk av evidensbaserte livsstilsintervensjoner for å behandle og forebygge livsstilsrelaterte sykdommer. Målet er å utruste pasienten med kunnskap og livsferdigheter slik at personen blir i stand til å gjøre effektive livsstilsendringer som adresserer de underliggende årsakene til sykdommen."

"Medisinene" som anvendes i livsstilsmedisin inkluderer blant annet kosthold, fysisk aktivitet, søvn, stressreduksjon/ mestring, røykfrihet, rusfrihet samt mentale helseprinsipper. Forskrivning av livsstilsendringer er spesifikke og individuelt tilpasset.

Livsstilsmedisin har spesielt god effekt ved behandling av livsstilsrelaterte helseutfordringer som f.eks. fedme, diabetes type 2,  koronar hjertesykdom, høyt blodtrykk og høyt kolesterol. Allerede etter et par uker er det ofte mulig å se betydelige forbedringer av blant annet blodsukker og kolesterolnivå. Over tid kan livsstilsendringer gi dramatiske helseforbedringer, som for eksempel reversering av diabetes type 2 og koronar hjertesykdom.

​​​​​Livsstilsendringer kan i tillegg ha positiv effekt på en rekke tilstander i mange forskjellige organsystemer.

I konsultasjon med en livsstilslege vil du oppleve at legen gjør bruk av samtaleteknikker som motiverende intervju, styrker motivasjon og bygger mestringstro til endring. Livsstilslegen er en samarbeidspartner som ønsker å hjelpe deg til å nå dine helsemål.

Noen forskjeller mellom livsstilsmedisin (LM) og vanlig legepraksis (VP) - satt på spissen

LEGEN

VP: Behandler pasienten

LM: Hjelper pasienten til å hjelpe seg selv

VP: Behandler individuelle risikofaktorer

LM: Behandler livsstilsrelaterte årsaker

VP: Autoritet. Har svarene

LM: Partner. Finner svarene sammen med pasienten

VP: "Brytekamp" med pasienten

LM: "Danser" med pasienten

 

PASIENTEN

VP: Ofte en passiv mottaker, forventes ikke å gjøre store endringer

LM: Aktivt med i behandlingen, opplever større mestring og kontroll over helsen

MEDIKAMENTER

VP: Medikamenter utgjør ofte hovedbehandlingen

LM: Medikamenter kan være nødvendig, men som et tillegg til livsstilsbehandling

LM_Defpng.png
bottom of page