top of page

ADHD

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Kostholdsmønstre: Svak dokumentasjon antyder at et høyt inntak av raffinerte karbohydrater og mettet fett øker risikoen for ADHD, mens et sunt kostmønster med fokus på et høyt inntak av frukt og grønnsaker kan forebygge ADHD og hyperaktivitet (2)

  • Vitamin D: Tilskudd av vitamin D som tillegsterapi til methylphenidat synes å redusere symptomer på ADHD (5)

  • Omega 3: Det er blandede funn med hensyn til effekten av omega 3 tilskudd på ADHD symptomer (3, 4)


FYSISK AKTIVITET

  • Fysisk aktivitet kan redusere kognitive symptomer hos personer med ADHD (1)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page