top of page

Aldersrelatert makuladegenerasjon

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Inntak av antioksidanter (vitamin C + E, betakaroten / lutein, zeaxanthine og sink kan redusere risikoen for å utvikle avansert AMD. Vurder AREDS2 protokollen (1)

  • Et høyt inntak av frukt og grønnsaker rike på antioksidanter er forbundet med redusert risiko for AMD (1)

  • En kombinasjon av lutein, zeaxanthine og omega 3 tilskudd kan redusere risiko for AMD progresjon (2)

  • Alkohol: Moderat og høyt inntak av alkohol kan øke risikoen for tidlig AMD (4, 5)

  • Fisk / omega 3: Assosiert med redusert risiko for utvikling og progresjon av AMD (5, 6)

  • Kjøtt: Assosiert med økt risiko for tidlig utvikling av AMD (5)


FYSISK AKTIVITET

  • Et høyt aktivitetsnivå kan redusere risiko for tidlige stadier av AMD (3)


RØYKING

  • Røyking er en sterk risikofaktor for AMD. Røykeslutt anbefales (1)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page