top of page

Alzheimers sykdom

Livsstilstiltak

FOREBYGGING

  • En sunn livsstil som inkluderer å unngå røyking, unngå et høyt alkoholinntak, være regelmessig fysisk aktiv, spise sunt og ha en normal vekt kan redusere risiko for å utvikle Alzheimers (1)

  • Opprettholde sosiale aktiviteter / interaksjon og kognitivt stimulerende aktiviteter (2)

  • Intensiv modifisering av risikofaktorer kan reduseere risiko for demens eller utsette utvikling av demens hvis tiltakene gjøres senest ved 45 - 65 års alder (2)

  • Fysisk aktivitet alene synes ikke å redusere risiko for å utvikle demens (2)

  • Kognitiv trening har usikker langtidseffekt med hensyn til risiko for kognitiv svekkelse (2)

  • Bær rike på flavonoider kan redusere risiko for demens (2)

  • Vitamin E tilskudd kan bremse utvikling av mild til moderat Alzheimers (2)

  • Høy genetisk risiko og sunn livsstil:  En sunn livsstil inkludert røykfrihet, regelmessig fysisk aktivitet, et sunt kosthold og lavt alkoholinntak er assosiert med redusert risiko for demens hos personer med høy genetisk risiko for demens. En usunn livsstil er assosiert med økt risiko for demens (3)

  • Individuelt tilpasset multidomene intervensjon: Personer med forhøyet risiko for Alzheimers kan oppleve bedret kognitiv funksjon og redusert Alzheimers skåre gjennom individuel tilpasset multidomene intervensjon (4)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

Figur: Evidenspyramide

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page