top of page

Angst

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Omega 3: Blandede resultater med hensyn til effekt på forebygging og behandling av angst (6, 4)

  • Vitamin B6: Høydose vitamin B6 tilskudd synes å redusere symptomer på angst (5)


FYSISK AKTIVITET

  • Regelmessig fysisk aktivitet synes å redusere symptomer på angst. Trening med høy intensitet synes å ha den beste effekten (1)

  • Mind-body øvelser synes å redusere symptomer på angst (2)


STRESS

  • Avspenningsøvelser synes å redusere symptomer på angst (1)


SØVN

  • Søvnvansker kan forsterke angstsymptomer. Tiltak for å bedre søvnen anbefales (1)


SOLLYS

  • En studie viste redusert angst med følgende regime: 30 minutter sollys / terapilys daglig i tre uker (3)

  • Mulig mekanisme: Lys påvirker den funksjonelle forbindelsen mellom den prefrontale cortex og amygdala og reduserer amygdalas reaktivitet (3)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page