top of page

Artrose

Livsstilstiltak

FYSISK AKTIVITET

  • Fysisk aktivitet er anbefalt for alle med artrose (1) og kan ha omtrent tilsvarende effekt som NSAIDs (2)

  • Fysisk aktivitet reduserer smerte og forbedrer funksjon ved artrose i kne og hofte (1)

  • Balansetrening anbefales ved artrose i hofte og kne (1)


VEKT

  • Vektreduksjon er anbefalt for overvektige personer med artrose i kne eller hofte (1)

  • Vektreduksjon synes å bedre funksjon og smerte ved artrose i kne og hofte (1)

  • 10% vektreduksjon hos personer med overvekt eller fedme er assosiert med 50% reduksjon i smerteskåre (2)

Referanser

Ressurser

Kunnskapspyramide.jpg

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page