top of page

Astma

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

 • Et kosthold rikt på frukt og grønnsaker er anbefalt (1)

 • Et kosthold rikt på frukt og grønnsaker synes å redusere risikoen for å utvikle astma (4, 5)

 • Unngå matvarer som trigger astmaanfall (1)

 • Vitamin D: Mangel på vitamin D er assosiert med økt risiko for utvikling av astma (2)


FYSISK AKTIVITET

 • Regelmessig fysisk aktivitet er anbefalt for personer med astma. Det forbedrer lungefunksjonen og astmakontroll (1)

 • Treningsrelatert bronkokonstriksjon rammer de fleste personer med astma. Likevel reduserer aerob fysisk aktivitet følsomheten for faktorer som kan trigge astmaanfall (3)

 • Øk fysisk aktivitet gradvis for å unngå treningsrelatert bronkokonstriksjon. Treningsindusert bronkokonstriksjon skjer hyppigere hos personer med dårlig astmakontroll (3)

 • Fysisk aktivitet i ekstrem temperatur og fuktighet kan forverre treningsrelatert bronkokonstriksjon (3)


RØYKING

 • Røyking er en risikofaktor for utvikling av astma (2)

 • Røykeslutt er sterkt anbefalt (1)


STRESS

 • Depresjon, angst og stress synes å øke hyppigheten av astmaanfall (3)

 • Hvis stress forverrer astma, anbefales tiltak som kan redusere stress (1)


VEKT

 • Fedme er assosiert med økt risiko for astma (2)

 • Personer med fedme og astma bruker mer astmamedisiner selv ved lik lungefunksjon (1)

 • Vektreduksjon hos overvektige med astma forbedrer astma (1)

Referanser

Ressurser

Kunnskapspyramide.jpg

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page