top of page

Atopisk dermatitt

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Vitamin D: Mangel er assosiert med økt risiko for atopisk dermatitt, og tilskudd (ca 1600 IU/dag) synes å redusere symptomer på tilstanden (3, 4)


STRESS

  • Stresshåndtering anbefales hvis stress oppleves å være en faktor som forverrer atopisk dermatitt (1)


VEKT

  • Fedme er assosiert med økt risiko for atopisk dermatitt (2)


ANNET

  • Unngå triggere som for eksempel hete og lav luftfuktighet (1)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page