top of page

Benign prostatahyperplasi

Livsstilstiltak

INTRODUKSJON

 • Livsstilsendringer  og atferdsendringer er førstelinjebehandling ved BPH (7)

 • Hovedmålet er å redusere nedre urinveissymptomer (LUTS)

 • Redusert væskeinntak om kvelden, fullstendig tømming ved vannlating, samt tiltak mot forstoppelse synes å redusere symptomer (1)


KOSTHOLD

 • Redusert inntak av milde diuretika som for eksempel koffein og alkohol kan bedre symptomene (1)

 • Unngåelse av stoffer som kan irritere urinblæren, som for eksempel sterkt krydret mat anbefales (7)

 • Begrenset dokumentasjon viser at et høyt proteininntak er assosiert med forverring av LUTS (2)

 • Gresskarfrøekstrakt: begrenset dokumentasjon antyder at gresskarkjerneekstrakt kan redusere symptomer på BPH (4)

 • Dvergpalmeolje: Ikke anbefalt av UpToDate.  Begrenset dokumentasjon antyder at dvergpalmeolje kan redusere symptomer på BPH (5, 6). Den siste meta-analysen (6) viste veldig lav/ingen klinisk effekt. Studien var ifølge referanse 4 basert på studier med stor variasjon med hensyn til grunnleggende faktorer. Det lave antallet pasienter resulterte i betydelig ubalanse i baseline IPSS med opp til 2,9-poeng forskjell mellom behandlingsgruppene i 4 av 5 studier (se referanse 4)


FYSISK AKTIVITET

 • Økt fysisk aktivitet anbefales. Intensiv fysisk aktivitet anbefales inkludert (7)

 • Begrenset dokumentasjon viser at et lavt aktivityetsnivå er assosiert med forverring av LUTS symptomer (3,2)


VEKT

 • Det er noe dokumentasjon som tyder på at økt midjemål eller økt BMI øker risikoen for LUTS / BPH (3)


RØYKING

 • Begrenset dokumentasjon viser at mye røyking er assosiert med forverring av LUTS (2)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page