top of page

Brystkreft

Livsstilstiltak

FOREBYGGING

  • Alkohol, også et lavt inntak, øker risikoen for brystkreft (1,2). Mulige mekanismer inkluderer alkoholrelaterte endringer i østrogen og andre hormoner som kan øke risikoen for brystkreft. I tillegg er alkohol et kjent kreftfremkallende stoff (2)

  • Regelmessig fysisk aktivitet (1, 2). Spesielt trening med høy intensitet reduserer risiko for premenopausal brystkreft (2)

  • Normal vekt (1, 2). Overvekt øker inflammasjon og insulinnivå som kan føre til celleforandringer og stimulere til cellevekst (2)

  • Amming: Å amme babyen reduserer risikoen for brystkreft gjennom redusert eksponering for menstruasjonssykluser (1, 2)

  • Begrenset dokumentasjon viser at inntak av ikke-stivelsesholdige grønnsaker reduserer risiko for østrogen reseptor negativ (ER-) brystkreft (3)

  • Begrenset dokumentasjon viser at inntak av mat med betakarotener kan redusere risiko for (uspesifisert) brystkreft (3)

  • Begrenset dokumentasjon viser at inntak av meieriprodukter, og også et høyt inntak av kalsium kan redusere risiko for premenopausal brystkreft (3)


KOSTHOLD

  • Det er noe dokumentasjon som viser at å spise et fettredusert kosthold etter å ha blitt diagnostisert med brystkreft medfører redusert dødelighet av brystkreft (1)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page