top of page

CFS/ME

Livsstilstiltak

INTRODUKSJON

  • "Energikonvolutten" er et nyttig konsept for å lære pasienten å ikke overskride toleransenivået. Det hentyder til det totale energibudsjettet som personen har tilgjengelig for daglige aktiviteter. Energiforbruk utover dette forverrer CFS/ME symptomene. Størrelsen på "energikonvolutten" kan variere fra dag til dag (1)

  • Aktivitetsregulering er en hensiktsmessig strategi for CFS/ME pasienter som har til hensikt å forebygge og redusere forverring av CFS/ME symptomer. Det kan inkludere hvile mellom aktiviteter, stoppe før man føler at man må stoppe, gjøre mindre enn det man tror man er istand til å gjøre, kjenne sine grenser, samt energibesparende aktiviteter (f.eks. sitte istedenfor å stå), samt planlegge (1).


FYSISK AKTIVITET

  • Gradert treningsterapi med gradvis økning i frekvens , dose og intensitet er ikke anbefalt i NICE retningslinjene (1). Det er ikke global konsensus med hensyn til behandlingstiltak (1)

  • Inkluder lavintens lystbetonte aktiviteter (1)

  • Noen personer kan ha nytte av fysisk aktivitet eller et individuelt treningsprogram for CFS/ME pasienter (1, 3). Fysisk aktivitet bør være av lav intensitet og ikke føre til forverrede symptomer / fatigue (PEM) (1).


SOSIALE FAKTORER

  • Et støttende hjemmemiljø med en forståelsesfull familie bidrar til mer hensiktsmessig håndtering og mestring av CFS/ME (1)


PSYKISKE FAKTORER

  • Inkluder lavintense lystbetonte aktiviteter som for eksempel å observere naturen, lytte til musikk, osv. Dette kan forbedre velvære og redusere stress, opplevelse av fatigue, angst og depresjon (1).

  • Kognitive strategier og andre mestringsstringsstrategier kan redusere negative følelser (1)


SØVN

  • Normalisering av døgnrytmer anbefales og inkluderer å unngå å sove på dagtid og forbedre søvnkvaliteten, ha god søvnhygiene, og adressere eventuelle underliggende årsaker til søvnprobelmene.  (1).

  • Kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-i) er anbefalt for den generelle befolkningen (1). Begrenset dokumentasjon antyder at CBT-i kan hjelpe noen av personene med CFS/ME som har søvnvansker. CBT-i er en krevende behandling og derfor ikke tolerabel for en del CFS/ME pasienter med søvnvansker (2).

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page