top of page

COVID-19

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Et høy-kvalitets kosthold, spesielt et plantebasert kosthold samt middelhavskosthold er assosiert med redusert risiko for COVID-19 infeksjon og sykehusinnleggelse pga COVID-19 (4)

  • Vitamin D: Utilstrekkelige nivåer er assosiert med økt risiko for COVID-19 infeksjon (5), sykehusinnleggelse med COVID-19 og COVID-19 dødelighet (6, 7)


FYSISK AKTIVITET

  • En meta-analyse viste en betydelig assosiasjon mellom fysisk aktivitetsnivå og COVID-19 relatert sykehusinnleggelse, intensivbehandling og dødelighet. Spesielt var kondisjonstrening og styrketrening assosiert med redusert risiko for sykehusinnleggelse, intensivbehandling og dødelighet (4)


RØYKING

  • Pågående og tidligere røyking er assosiert med økt risiko for å dø av COVID-19 (1)


VEKT

  • Overvekt øker risiko for sykehusinnleggelse med COVID-19 (2)

  • Fedme øker risiko for COVID-19 relatert sykehusinnleggelse og død (2, 3)

  • Denne assosiasjonen var sterkere under den første bølgen av pandemien (2)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page