top of page

Endometriose

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Det er få studier av høy kvalitet som har evaluert fordelen med kostholdstiltak for å redusere symptomer ved endometriose (1)

  • Begrenset dokumentasjon antyder at inntak av omega 3 kan redusere varighet og intensitet på smertene samt redusere bruk av smertestillende ved endometriose (1)


FYSISK AKTIVITET

  • Det er utilstrekkelig dokumentasjon for å konkludere om fysisk aktivitet kan redusere symptomer på endometriose (1)

Referanser

Ressurser

Kunnskapspyramide.jpg

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page