top of page

Epilepsi

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Inntak av mer enn 3 enheter alkohol per dag øker risiko for epileptiske anfall, i første rekke 7 - 48 timer etter inntak (1)

  • Et ketogent kosthold kan redusere hyppigheten av anfall (2)

  • Omega-3 tilskudd mindre enn 1500mg/day i minimum 16 uker har i studier vist å redusere anfallshyppigheten (3)


FYSISK AKTIVITET

  • Personer med epilepsi bør unngå visse typer fysisk aktivitet, slik som svømme alene, dykking, fjellklatring, hang gliding og surfing (4)

  • Hos 30 - 40% av personer med epilepsi kan regelmessig fysisk aktivitet forebygge epileptiske anfall 

  • Hos 10% av personer med epilepsi kan intensiv fysisk aktivitet øke risikoen for epileptiske anfall (4)


SØVN

  • Unngå redusert søvn (4)


STRESS

  • Unngå mye stress (4)


SOLLYS

  • Flimrende lys kan øke risikoen for anfall hos et mindretall (5%) med epilepsi (4)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page