top of page

Fedme

Livsstilstiltak

INTRODUKSJON

 • Mål: 10% vektreduksjon iløpet av 6 måneder (2)

 • En kombinasjon av redusert inntak av kalorier og fysisk aktivitet er mer effektivt enn kun en av delene (2)

 • Multikomponente tiltak er anbefalt. Det inkluderer atferdsendringer som øker fysisk aktivitet, reduserer inaktivitet, bedrer spiseatferden, reduserer energiinntaket og øker kvaliteten på kostholdet (1)

 • Ta hensyn til individuelle preferanser slik som sosiale faktorer, grad av fedme, helserisiko og komorbiditeter (1)

 • Inkluder atferdsrettede tiltak: (1) Monitoriering av atferd og prosess, stimulus kontroll, målsetting, spise langsommere, søk sosial støtte, problemløsing, kognitiv restrukturering (endre uhensiktsmessige tankemønstre), forsterke endringer, tilbakefallsforebygging, strategier for å håndtere vektøkning.


KOSTHOLD

 • Totalt kaloriinntak må være lavere enn daglig kaloriforbruk (1)

 • Ingen kosthold har vist seg å være bedre enn andre kosthold for å oppnå langvarig vektreduksjon (> 1 år) (2)

 • Et daglig kaloriunderskudd på 600 kcal eller lavere i kombinasjon med profesjonell støtte og intensiv oppføling (14 konsultasjoner på 6 måneder) er anbefalt for varig vektreduksjon (1)

 • Lavkaloridietter (800-1600 kcal/dag) kan vurderes, men kan være ernæringsmessig utilstrekkelige (1). De kan være relevante for personer som har behov for rask vektreduksjon, f.eks. før protesekirurgi, og bør følges i maksimalt 12 uker. 


FYSISK AKTIVITET

 • Vektreduksjon er større i kostholds og treningsprogram enn kun kosthold eller treningsprogram alene. Fysisk aktivitet alene er ikke effektivt for å oppnå vektreduksjon (2)

 • Oppmuntre til fysisk aktivitet selv om det ikke fører til vektreduksjon, da det reduserer risikoen for diabetes type 2 og hjerte - og karsykdom (1)

 • 45 - 60 minutter daglig med fysisk aktivitet av moderat intensitet anbefales (1)

 • 60 - 90 minutter daglig fysisk aktivitet anbefales for personer som har oppnådd vektreduksjon og som ønsker å unngå vektøkning (1)

 • Styrketrening anbefales (2)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page