top of page

Fibromyalgi

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

 • Et "low FODMAP" kosthold kan redusere symptomer, spesielt personer med fibromyalgi som også har irritabel tarm syndrom (7)

 • Vitamin D: Begrenset dokumentasjon antyder at tilskudd  / tilstrekkelig nivå av vitamin D kan redusere symptomer på fibromyalgi  (5)

 • Svak dokumentasjon tyder på at et plantebasert kosthold kan redusere symptomer på fibromyalgi (6)


FYSISK AKTIVITET

 • Regelmessig fysisk aktivitet er det eneste tiltaket mot fibromyalgi med sterk anbefaling (2)

 • Fysisk aktivitet som kombinerer trening med avspenning kan virke gunstig inn på tilstanden (1)

 • Både aerob og styrketrening er forbundet med forbedring av smerte og fysisk funksjon (2)

 • Både landbasert og vannbasert trening har effekt på fibromyalgi (3)

 • Smerter kan øke i begynnelsen av et treningsprogram. Det er derfor viktig å motivere pasienten til å fortsette med programmet, helst 2 - 3 ganger i uken med trening av moderat intensitet (3)

 • Regelmessig aerob trening kan sannsynligvis også redusere fatigue og stivhet (4)


STRESS

 • Stress kan forsterke symptomer på fibromyalgi. Det er derfor nyttig å lære seg å håndtere og redusere stress (8)


SØVN

 • De fleste personer med fibromyalgi har ikke-restituerende søvn (9)

 • Oppretthold god søvnhygiene (8)

 • Begrenset dokumentasjon viser at kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-i) kan bedre søvnkvalitet, smerte, angst, depresjon, men ikke søvneffektivitet sammenliknet med andre ikke-medikamentelle tiltak hos personer med fibromyalgi (10)

Referanser

1)  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/187/treatment-algorithm

2) Macfarlane, Gary J., et al. "EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia." Annals of the rheumatic diseases 76.2 (2017): 318-328. (Link)

3) Häuser, Winfried, et al. "Efficacy of different types of aerobic  exercise in fibromyalgia syndrome: a systematic review and meta-analysis  of randomised controlled trials." Arthritis research & therapy 12.3 (2010): 1-14. (Link)

4) Bidonde, Julia, et al. "Aerobic exercise training for adults with fibromyalgia." Cochrane Database of Systematic Reviews 6 (2017). (Link)

5) https://www.ingentaconnect.com/content/ben/crr/2022/00000018/00000004/art00006

6) https://www.mdpi.com/1660-4601/18/9/4955

7) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07853890.2018.1564360

8) https://www.uptodate.com/contents/initial-treatment-of-fibromyalgia-in-adults

9) https://www.uptodate.com/contents/clinical-manifestations-and-diagnosis-of-fibromyalgia-in-adults

10) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638288.2021.1954706

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page