top of page

Gastritt og magesår

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • ALKOHOL: personer med alkoholrelatert gastritt bør begrense eller unngå alkohol (1)

  • VITAMIN B12: personer med autoimmun gastritt har økt risiko for redusert vitamin B12 opptak og vitamin B12 mangel (1).


RØYKING

  • Røyking ødelegger slimhinnene i magesekken (2)

  • Røyking øker risiko for terapisvikt ved behandling av magesår forårsaket av Helicobacter pylori (1)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page