top of page

Gastroøsofageal reflukssykdom

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

 • Unngå å spise sent på kvelden ved nattlige reflukssymptomer (1)

 • Unngå visse matvarer hvis de trigger symptomer: Sjokolade, koffein, alkohol, matvarer med lav pH, krydder (1)

 • Tyggegummi kan øke spyttproduksjon og dermed hjelpe til å nøytralisere magesyre  som har kommet opp fra magesekken (2)


FYSISK AKTIVITET

 • Abdominal respirasjon kan styrke diafragma og redusere refluks (2)


SØVN

 • Nattlige refluksplager kan reduseres hvis hodeenden av sengen eleveres 15 - 20 cm (1)

 • Ikke bruk ekstra puter da det kan gi press på magen og forværre refluksplagene (2)


RØYKING

 • Røykeslutt anbefales (1)

 • Mekanisme: Røyking reduserer spyttproduksjon, som hjelper til å nøytralisere syre som har kommet opp fra magesekken. Røyking reduserer videre trykket i den nedre lukkemuskelen, og fører videre til mer hoste, noe som øker refluks.

 • Røykeslutt kan kurere eller redusere mild grad av gastroøsofageal reflukssykdom  (2)


STRESS

 • Avspenningsstrategier kan roe ned en overstimulert tarm-hjerne forbindelse (2)


VEKT

 • Vektreduksjon hvis overvekt eller fedme (1)


ANNET

 • Unngå trange klær som kan øke presset på magen og bidra til at mageinnhold kommer opp i spiserøret (2)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page