top of page

Glaukom

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Hyppighet av koffein- og kaffeinntak er assosiert med utvikling av glaukom (grønn stær) (1)

  • Enkelte kosttilskudd  kan redusere intraokulært trykk med opp til 2,0 mmHg (1)

  • Økt inntak av nitrater og grønne bladgrønnsaker er assosiert med redusert risiko for POAG (2)

  • En kombinasjon av et middelhavskosthold og DASH kosthold (MIND kosthold) er assosiert med redusert risiko (OR 0,8) for utvikling av åpenvinklet glaukom (3)


FYSISK AKTIVITET

  • Fysisk aktivitet av moderat intensitet synes å redusere intraolkulært trykk opp til 3,0 mmHg (1)

  • Mulig negative effekter er assosiert med yoga og styrketrening/vektløfting (1)


SØVN

  • Å sove med elevert hode og på samme tid unngå å ligge på den siden som har det høyeste intraokulære trykket har vist å redusere trykket i øyet og redusere synsfelttapet (1)

Referanser

Ressurser

Kunnskapspyramide.jpg

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page