top of page

Hjertesvikt

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

 • Unngå høyt inntak av natrium ( < 5g/dag) (1)

 • Unngå et høyt væskeinntak (2)

 • Unngå et høpyt alkoholinntak (2)


FYSISK AKTIVITET

 • Regelmessig fysisk aktivitet anbefales (2)

 • Fysisk aktivitet forbedrer toleranse for fysisk aktivitet samt fysisk kapasitet, helserelatert QOL, og reduserer behov for sykehusinnleggelse (2)

 • Høyintens intervalltrening forbedrer "peak oxygen consumption" VO2 (2)

 • Veiledet rehabiliteringsprogram er anbefalt for personer som er skrøpelige og har mer alvorlig sykdom (2)


RØYKING

 • Røykeslutt anbefales (2)


VEKT

 • Oppretthold normal vekt (2)


FOREBYGGING

 • Regelmessig fysisk aktivitet (2)

 • Røykeslutt (2)

 • Oppretthold normal vekt (2)

 • Unngå et høyt inntak av alkohol (2)

 • Spis et sunt kosthold (2)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page