top of page

Interkostalmyalgi

Livsstilstiltak

STRESS & MENTAL HELSE

  • Vanlig årsak til interkostalmyalgi er antatt å være spent interkostalmuskulatur, som en følge av feil pusteteknikk ved ikke å puste "med magen".  (1)

  • Stress og angst øker risiko for interkostalmyalgi (1)

  • Avspenningsøvelser og abdominal respirasjon anbefales (1)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page