top of page

Irritabel tarmsykdom

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Placebo: Mer enn 25% får mindre symptomer av placebo (1)

  • I 80% av pasientene kan visse matvarer forverre symptomene. Reduser eller unngå faktorer som kan forverre symptomene. Det kan inkludere koffein, fruktose og laktose (1)

  • Low FODMAP diett: Lavt inntak av kortkjedede karbohydrater som i liten grad tas opp i fra tarmen (1). Kostholdet kan redusere diare, smerter, oppblåsthet og flatulens (1). 4 - 6 uker på lov FODMAP kost er tilstrekkelig for å vurdere om tiltaket har effekt (1). 3 faser: A) Redusert FODMAP i 4 - 6 uker, B) Reintroduksjon av FODMAP matvarer, og C) tilpasning av kostholdet basert på erfaringer fra reintrodukasjonsfasen (1).

  • Probiotika: Hos noen med IBS kan probiotika ha positiv effekt. Hvis man tester ut et probiotika anbefales det å bruke doseringen som produsenten har angitt, i ca 12 uker for å vurdere effekten (1)

  • Oppløselig fiber (f.eks. bønner, havrekli, bygg) kan ha effekt ved IBS med i hovedsak forstoppelse (IBS-C), eller med IBS med vekslende diare og forstoppelse. Dose: Start med 3 -4 g/dag og øk gradvis for å unngå oppblåsthet (1)

  • Uoppløselig fiber: Bør unngås ved IBS (1)


FYSISK AKTIVITET

  • Regelmessig fysisk aktivitet kan redusere noen av symptomene, inkludert forstoppelse (1)


STRESS

  • Livsstilsendringer som reduserer stress er anbefalt (1)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page