top of page

Karpaltunnelsyndrom

Livsstilstiltak

VEKT

  • Fedme er sannsynligvis en risikofaktor for CTS (1)


FYSISK AKTIVITET

  • Repeterende og kraftig hånd- og håndleddbevegelser er en risikofaktor for karpaltunnelsyndrom(1)

  • Arbeid med vibrerende verktøy eller med hender i kalde temperaturer  øker risiko for karpaltunnelsyndrom (1)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page