top of page

Katarakt

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Alkohol er en risikofaktor for katarakt / grå stær (1)

  • Feilernæring er en risikofaktor for katarakt (1)

  • Et sunt kosthold (høy Healthy Eating Index) synes å redusere risiko for utvikling av kararakt (2)

  • Et kosthold rikt på lutein og zeaxanthine er assosiert med redusert risiko for kararakt (2)

  • Risiko (insidense risk ratio) for utvikling av kararakt med forskjellige type kosthold, sammenliknet med et høyt kjøttinntak (>100g/dag): 0,96 for personer med et moderat kjøttinntak (50-99g/dag), 0,85 hos personer med et lavt kjøttinntak (< 50g/dag), 0,79 hos pescovegetarianere, 0,70 hos lacto-ovo-vegetarianere, og 0,60 hos veganere (3)

  • Vegetariske kosthold er assosiert med 20% redusert risiko for utvikling av katarakt (4)


FYSISK AKTIVITET

  • Fysisk inaktivitet er en risikofaktor for kararakt (1)


RØYKING

  • Røyking er en risikofaktor for katarakt (1)

  • Noe linseskade kan reverseres ved røykeslutt (1)


SOLLYS

  • Eksponering for sollys øker risiko for kararakt (1)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page