top of page

Kronisk nyresykdom

Livsstilstiltak

RØYKING

  • Røykeslutt anbefales (1)


VEKT

  • Vekreduksjon ved fedme (1)


KOSTHOLD

  • Proteinrestriksjon er ikke anbefalt før sen stadie av sykdommen (1)

  • Redusert saltinntak (1)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

Figur: Evidenspyramide

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page