top of page

Leggkramper

Livsstilstiltak

LIVSSTILSRELATERT RISIKOFAKTORER

 • Fysisk inaktivitet (2)

 • Mye sitting (2)

 • Mye svetting uten å erstatte salttapet (2)

 • Alkoholisme (2)

 • Jernmangelanemi (2)


FOREBYGGING

 • Sove med anklene dorsalflektert (1)

 • Daglige tøyeøvelser (2)

 • For inaktive mennesker: Sykle på en ergometersykkel før sengetid (2)

 • Unngå dehydrering (2)

 • Unngå alkohol og koffein (2)

 • Vitamin B kompleks (2)

 • Vitamin E (800 E) ved leggetid (2)


ANNET

 • Tøyeøvelser vil ofte stoppe krampene (1)

 • Gå (2)

 • Varm dusj (2)

 • Is-massasje (2)

Referanser

Ressurser

Kunnskapspyramide.jpg

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page