top of page

Migrene

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Regelmessighet i måltider kan bidra til å kontrollere migrene (2)

  • Dehydrering er en trigger for migreneanfall, mens å ha et tilstrekkelig væskeinntak kan få migreneanfallet til å gå raske over (1)

  • Et høyt inntak av koffein kan trigge migreneanfall i tillegg til plutselig stopp i koffeininntak (1)

  • Alkohol og visse matvarer kan trigge migreneanfall hos noen (1)


PSYKISK HELSE

  • Angst og depresjon kan øke risikoen for migreneanfall (1)


FYSISK AKTIVITET

  • Regelmessig aerob fysisk aktivitet kan redusere frekvensen og antallet dager med migreneanfall (1, 2)


SØVN

  • Tilstrekkelig søvn er gunstig med hensyn til å kontrollere migrene (2)

  • Redusert søvn kan øke risiko for migreneanfall (1)


STRESS

  • Stress kan øke risiko for migreneanfall (1)


ANNET

  • Forandringer i vær, temperatur og høyde over havet kan trigge migreneanfall (1)

Referanser

Ressurser

Kunnskapspyramide.jpg

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page