top of page

Multippel sklerose

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Forebygging: Tilstrekkelig inntak av vitamin D kan ha en forebyggende effekt (2)


FYSISK AKTIVITET

  • De fleste som har MS vil profitere på å være regelmessig fysisk aktiv. Det reduserer fatigue og forbedrer søvnen (1)

  • Begrenset dokumentasjon viser at mind-body- og avspenningsøvelser øvelser kan være positivt for personer med MS (1)


RØYKING

  • Røyking synes å forverre multippel sklerose (3)

  • Forebygging: Røykeslutt anbefales, fordi synes å være en risikofaktor for utvikling av multippel sklerose (2)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page