top of page

Overgangsalder

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Alkohol, koffein og krydder kan forverre overgangsalder plager (1)

  • Å drikke kaldt vann kan lindre symptomene (1)

  • Fettfattig helhetlig plantebasert kosthold med daglig tilskudd av 1/2 kopp (86g) kokte sojabønner: I en randomisert kontrollert studie av postmenopausale kvinner med 2 eller flere hetetokter daglig observerte man 79% reduksjon i totalt antall hetetokter (49% i kontrollgruppen), 84% reduksjon av moderat-intense hetetokter (42% i kontrollgruppen). Fra uke 0 - 12 hadde 56% av deltakerne i behandlingsgruppen ingen moderate-intense hetetokter (ingen endring i kontrollgruppen) (2).


STRESS

  • Stresshåndtering anbefales siden stress kan forverre symptomene (1)

  • Unngå varme omgivelser (1)


VEKT & FYSISK AKTIVITET

  • Vektreduksjon hvis overvekt/fedme, samt regelmessig fysisk aktivitet reduserer ikke symptomene men har fordeler med hensyn til hjerte- og karhelse og benhelse (1).

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page