top of page

Parkinsons sykdom

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

 • Eldre personer med Parkinsons sykdom har økt risiko for vekttap, redusert benhelse og muskelsvekkelse, samt feilernæring (1)

 • Et sunt kostmønster, f.eks. MIND kosthold kan forebygge eller bremse utviklingen av Parkinsons sykdom (1)

 • Høyt inntak av fiber, tilstrekkelig væskeinntak samt fysisk aktivitet kan redusere forstoppelse (1)

 • Proteinrestriksjon kan være nyttig for personer med avansert sykdom hvor aminosyrer konkurrerer med L-dopa absorpsjon (1)

 • Unngå store fettrike måltider som bremser tømming av magesekken og påvirker opptak av parkinsonmedisiner (1)


FYSISK AKTIVITET

 • Kan hjelpe til å redusere progresjon av motoriske symptomer i Parkinsons sykdom (1)

 • Kan også bedre ikke-motoriske symptomer (1)

 • Kan redusere sekundære effekter av rigiditet, samt en flektert holdning, som f.eks. smerter i skuldre og hofter (1)

 • Fokus på øvelser og trening som bedrer balanse og styrke, samt fleksibilitet (1)


SOSIALE FAKTORER

 • Personer med Parkinsons sykdom har økt risiko for sosial isolasjon, spesielt sene stadier av sykdommen (1)

 • Ensomhet er assosiert med økte symptomer av Parkinsons sykdom (1)

Referanser

Ressurser

Kunnskapspyramide.jpg

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page