top of page

Psoriasis

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Fedme synes å forverre tilstanden. Et kaloriredusert kosthold kan forbedre symptomene hos personer med overvekt eller fedme (BMI > 25)  (1). Sammenliknet med standard behandling kan kostholdstiltak (kalorirestriksjon) føre til 75% eller større forbedring (stor usikkerhet på dokumentasjonen) i PASI skår (Psoriasis Area and Severity Index) (2).

  • Alkohol: Det er blandede funn med hensyn til om alkohol øker symptomene på psoriasis, og mer kunnskap trengs for å avgjøre om alkohol kan forverre tilstanden (7,6,5,4,3)

  • Omega 3: Det er noe dokumentasjon på at omega 3 tilskudd kan bedre symptomene alene, eller i kombinasjon med standard behandling (10)


FYSISK AKTIVITET

  • Intens fysisk aktivitet er assosiert med redusert risiko for å utvikle psoriasis (12)

  • Mer kunnskap er nødvendig for å avgjøre om fysisk aktivitet kan redusere psoriasis symptomer (13)


RØYKING

  • Røyking er en risikofaktor for utvikling av psoriasis (3, 4)


STRESS

  • Det er blandede funn / svak dokumentasjon  med hensyn til om psykisk stress kan være årsak til utvikling av psoriasis eller kan forverre allerede eksisterende psoriasis (8,9)


SOLLYS

  • Eksponering for naturlig sollys og saltvannsbad kan bedre tilstanden (1)


LIVSSTILSFAKTORER & KOMORBIDITET

  • Psoriasis øker risiko for kardiovaskulær sykdom og diabetes type 2. Kontroll over risikofaktorer anbefales, inkludert kolesterol, blodtrykk, røykestatus, alkoholinntak, fysisk aktivitet og forebygging av diabetes type 2 (11).

Referanser

Ressurser

Kunnskapspyramide.jpg

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page