top of page

Rastløse bein

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • I noen tilfeller kan nikotin, koffein og alkohol forsterke symptomene. Hos disse personene er det anbefalt å unngå eller redusere inntaket av disse substansene (1, 2).

  • Jern: jernmangel kan forårsake rastløse bein. Jerntilskudd anbefales hvis ferritin er under 75mcg/l. Vitamin C øker opptaket av jern (2).

  • Vitamin D: Signifikant assosiasjon mellom vitamin D nivå og rastløse bein. Normaliser vitamin D nivået hvis mangel er tilstede (3).

  • Fedme: Personer med fedme har økt risiko for rastløse bein (4)


FYSISK AKTIVITET

  • Regelmessig fysisk aktivitet av moderat intensitet anbefales (1)

  • For symptomlindring: Gå, sykle, legg massasje, fotbad (1)


SØVN

  • Redusert søvn kan forsterke tilstanden hos mange. Derfor vil det være hensiktsmessig å forsøke å bedre søvnen (2).

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page