top of page

Søvnapné

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Alkohol: Kan forverre søvnapne, negativt påvirke søvnstrukturen og øke tretthet på dagtid (2)


FYSISK AKTIVITET

  • Kan i moderat grad forbedre søvnapne alene, uten vektreduksjon, inkludert AHI reduksjon, søvneffektivitet og søvnighet (2)


VEKT

  • Vektreduksjon er anbefalt for personer med søvnapne som også er overvektige eller har fedme (1, 2)

  • Effekt: 9-17% vektreduksjon kan redusere Apnoea-Hypopnoea Index med ca 50% hos personer med søvnapne (1)

  • Kan redusere søvnighet på dagtid (2)

  • Vektreduksjon fører sjelden til total remisjon / reversering av søvnapne (2)


SØVN

  • Forsøk å endre soveposisjonen hvis det trigger søvnapne. Unngå å ligge på ryggen (2)

Referanser

Ressurser

Kunnskapspyramide.jpg

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page