top of page

Søvnvansker

Livsstilstiltak

INTRODKUKSJON

  • Evnen til å sovne til ønsket tid og opprettholde søvn uten oppvåkning er skjør og påvirkes av av en rekke faktorer. Kjernen i behandling av søvnvansker er å identifisere disse" (1). Årsaken til søvnvanskene er en kombinasjon av predisponerende, utløsende og opprettholdende faktorer som varierer over tid. Hver av disse faktorene bør vurderes for å gi en optimal og individuell behandlingsplan (1).


KOGNITIV ATFERDSTERAPI FOR INSOMNI (KAT-i)

  • Atferdskomponenter: A) Stå opp og legge seg til samme tid alle dager i uken. B) Søvnrestriksjon. C) God søvnhygiene: Unngå soving på dagtid, begrens/unngå koffein, alkohol og nikotin spesielt opp mot leggetid, vær fysisk aktiv men ikke nærmere enn 4 - 6 timer før leggetid, ha et mørkt og stille sovemiljø og unngå store kveldsmåltider (1)


KOSTHOLD

  • Karbohydrater: Høyt inntak av karbohyrater kan øke REM søvn sammenliknet med lavt karbohydrat inntak. Lavt karbohydrat inntak kan øke dyp søvn (3)

  • Vitamin D mangel er assosiert med økt risiko for søvnvansker (4), og vitamin D tilskudd kan bedre søvnkvaliteten (5)


FYSISK AKTIVITET

  • Regelmessig fysisk aktivitet har moderat positiv effekt på søvbnkvalitet, en liten til moderat effekt på tid til innsovning, og en liten positiv effekt på total søvntid og søvneffektivitet (6)


RØYKING

  • Røyking mindre enn 4 timer før leggetid er assosiert med økt fragmentert søvn (2)


STRESS

  • Psykisk stress er assosiert med redusert søvn, dyp søvn, REM søvn, søvneffektivitet i tillegg til hyppigere nattlige opppvåkninger (7)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

Figur: Evidenspyramide

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page