top of page

Systemisk Lupus Erythematosus

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Hjertevennlig kosthold: Siden SLE medfører økt risiko for hjerte- og karsykdom anbefales et hjertevennlig kosthold (1)

  • Vitamin D: SLE er assosiert med redusert vitamin D nivå. Tilskudd har vist å redusere sykdomsaktiviteten, fatigue og forbedre inflammasjonsmarkører i tillegg til endotelfunksjon (1)

  • Omega 3: Det er noe dokumentasjon som viser at Omega 3 kan redusere sykdomsaktiviteten (1)

  • Begrense inntak av salt hos personer med hypertensjon eller nyresykdom (1,2)


FYSISK AKTIVITET

  • Regelmessig fysisk aktivitet i 30 minutter eller mer 5 dager i uken er anbefalt (1)


RØYKING

  • Røyking er forbundet med høyere sykdomsaktivitet (1,2)

  • Røyking kan redusere effekten av medisiner som brukes for å behandle SLE inkludert hydroxychloroquine (1,2)

  • Røykeslutt kan redusere risiko for hjerte- og karsykdom, noe personer med SLE har økt risiko for å få (1)


SOLLYS

  • Personer med SLE bør unngå overdreven soling og benytte solkrem (1)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page