top of page

Tykk- og endetarmskreft

Livsstilstiltak

KOSTHOLD

  • Fiber inntak: Økt fiberinntak er assosiert med redusert dødelighet av kolorektalkreft. For hver 5g/dag av økt fiberinntak fant man en 18% redusert risiko for død av kolorektalkreft (2)

  • Forebygging: Kalsiumtilskudd (1200mg) reduserer polypper (polyp recurrent rate) (1)

  • Forebygging: Vitamin B2 inntak er motsatt assosiert med risiko for kolorektalkreft (1)

  • Forebygging: Omega 3 fettsyrer i anbefalte mengder er assosiert med redusert risiko for kolorektalkreft (1)

  • Forebygging: Lavt nivå av vitamin D er forbundet med økt risiko for kolorektalkreft (1)

  • Generelt er det anbefalt at næringsstoffer bør inntas via mat istedenfor tilskudd (1)

  • Forebygging: Moderat til høyt inntak av alkohol er assosiert med økt risiko for kolorektalkreft sammenliknet med totalt avhold, med 21% og 52% (1)

  • Forebygging: Bearbeidet kjøtt er en risikofaktor for kolorektalkreft. Rødt kjøtt er "sannsynligvis kreftfremkallende" (1)


RØYKING

  • Røykeslutt er anbefalt siden røyking er en kjent risikofaktor for utvikling ab kolorektalkreft (1)

  • Tidlig røykeslutt reduserer risiko for utvikling av kolorektalkreft (1)

Referanser

Ressurser

Evidence Pyramid

FORKLARING TIL PRESENTASJON AV DOKUMENTASJON

Dokumentasjon basert på retningslinjer og kliniske beslutningssystemer (CDS) er skrevet i FET skrift

Dokumentasjon basert på meta analyser og systematiske oversiktsartikler er skrevet i FET og KURSIV

Dokumentasjon basert på randomiserte kontrollerte studier er skrevet med VANLIG skrift

 

Dokumentasjon basert på observasjonsstudier  / kohortstudier er skrevet i KURSIV

Figur: Evidenspyramide

Helseinformasjon på denne siden er ikke ment som medisinske råd. Rådfør deg alltid med din lege før du gjør store livsstilsendringer. Dette gjelder spesielt hvis du har underliggende sykdommer

bottom of page