top of page
  • Forfatterens bildeAllan Fjelmberg

Livsstilsbehandling av diabetes type 2 og fedme

Oppdatert: for 6 døgn siden


Det er få sykdommer hvor livsstilen spiller en større rolle i både forebygging og behandling enn ved Diabetes type 2 og fedme. En omlegging av livsstilen kan vise seg å bli en av dine beste og mest effektive helseinvesteringer.Introduksjon

Etter at forekomsten av diabetes type 2 gradvis har økt over de siste tiårene ser det ut til at trenden endelig er ved å snu. Nye tilfeller av diabetes ble redusert med en tredjedel i perioden 2009 – 2014 (1). Det er likevel noe usikkert hva som er årsaken til den positive utviklingen, men forskerne bak studien tror at det har en sammenheng med endringer i livsstilen.

Diabetes type 2 er en av sykdommene der livsstilen har aller mest å si både med hensyn til å forebygge og også behandle tilstanden. De fleste tilfeller av diabetes type 2 kan derfor unngås eller utsettes gjennom en sunn livsstil.


Diabetikere har økt risiko for en rekke helseplager inkludert øyesykdommer, nyresykdom, hjerneslag, depresjon, demens, fotsår, polynevropati og infeksjoner. 75% av diabetikere dør av iskemisk hjertesykdom og personer med diabetes har generelt kortere leveutsikter.

Fedme og overvekt er en av de største risikofaktorene for utvikling av diabetes type 2. I dag har det blitt unormalt å være normalvektig. 7 av 10 voksne nordmenn er nå overvektige (2). Med overvekt og fedme øker risikoen for en hel rekke helseplager. Fedme er nå ved å bli den vanligste årsaken til kreft. I tillegg øker sjansene blant annet for å få diabetes type 2, hjerneslag, hjertesykdom, artrose i knær og hofter, refluksplager, depresjon, gallestein, brokk, søvnapne, høyt blodtrykk, graviditetskomplikasjoner og kortere levealder.

Men fortvil ikke. Fedme og Diabetes type 2 lar seg i stor grad påvirke gjennom våre levevaner.


Utvikling av diabetes type 2

Det tar ofte lang tid å utvikle Diabetes type 2. Vanligvis begynner prosessen med at insulinet ikke fungerer normalt, noe man kaller insulinresistens. Insulinets oppgave er å hjelpe sukkeret i blodet til å komme inn i kroppens celler. Når insulinet binder seg til reseptorer på cellemembranen sendes signaler ned i cellen som gjør at små blærer med glukosetransportører beveger seg ut mot cellemembranen og smelter sammen med den. På den måten oppstår det åpninger i cellemembranen som sukkeret i blodet kan benytte for å komme inn i cellen. Etter hvert må bukspyttkjertelen produsere mer og mer insulin for å holde blodsukkeret nede på normale verdier. Over tid blir insulinproduksjonen lavere, blodsukkeret begynner å stige og etter hvert blir diabetes type 2 et faktum.


Livsstilsbehandling

Livsstilsbehandling er en av hjørnesteinene i diabetesbehandlingen og det er spesielt viktig å komme tidlig i gang med endringer av relevante livsstilsfaktorer. Diabetes og blodsukkeret påvirkes av en rekke livsstilsfaktorer som blant annet vekt, kosthold, fysisk aktivitet, søvn og nikotin/tobakk.


Vektreduksjon

Hos mange med nyoppdaget diabetes type 2 er vektreduksjon den eneste (og kanskje også den vanskeligste) behandlingen som behøves for å få tilbake et normalt blodsukker. Man har i flere studier observert at hos overvektige med diabetes type 2 som gjennomgår fedmeoperasjon oppnår om lag halvparten reversering av Diabetes type 2 de første 1-5 årene. Rundt halvparten av disse utvikler imidlertid diabetes igjen etter rundt 8 år (3).


Ser man den samme effekten ved «vanlig» vektreduksjon? I en studie av diabetikere som hadde hatt diabetes type 2 i mindre enn 6 år fant man at jo større vektreduksjon deltakerne oppnådde, desto større var sannsynligheten for at de kunne reversere tilstanden og oppnå normalt blodsukker etter 12 måneder (4). Dette er den første studien i sitt slag, men gir forhåpning om at tablettbehandlet diabetes type 2 kan reverseres, i hvert fall på kort og mellomlang sikt.Hvorfor er vektreduksjon så viktig ved diabetestype 2? En av hovedårsakene er at fedme påvirker begge hovedmekanismene ved diabetes type 2, nemlig insulinfølsomheten i kroppsvevet samt insulinutskillelsen fra bukspyttkjernetelen. Studier viser at et vekttap på ca 5-10% er nok til å øke insulinfølsomheten i cellene og i tillegg bedre insulinutskillelsen fra bukspyttkjertelen (5). Ytterligere vektreduksjon vil kunne gi enda bedre resultater.

En vektreduksjon på 10% eller mer øker ikke bare sjansen for å reversere diabetes, det reduserer også risikoen for å utvikle hjerte og karsykdom (6), som ca 75% av alle diabetikere dør av.


Man har i lengre tid undersøkt hvilke strategier som er mest effektive for å oppnå vektreduksjon. Ved rehabiliteringssenteret der jeg arbeider får vi mange pasienter som ønsker å oppnå vektreduksjon under oppholdet. En del forventer at kiloene først og fremst skal forsvinne i treningssalen. Imidlertid er det det som skjer i spisesalen som er av størst betydning for om man oppnår vektreduksjon.


Hva bør jeg spise?

Med hensyn til hva som er det optimale kostholdet for å komme ned i vekt synes det å være viktigere at man opprettholder et daglig kaloriunderskudd, som over tid vil føre til vektreduksjon. Det er god dokumentasjon for at både et fettredusert og også et karbohydratredusert kosthold kan anvendes for å komme ned i vekt (7). Det anbefales gjerne et kaloriinntak som er cirka 500kcal lavere enn det man behøver for å opprettholde vekten, noe som kan føre til en ukentlig vektnedgang på rundt 500g.