TIMEBESTILLING

Konsultasjon - normal (45 min): 850kr
- det anbefales å velge denne konsultasjonen hvis du bestiller time for første gang eller bestiller time for en ny diagnose (for tiden kun videokonsultasjon)
Konsultasjon - kort / kontroll (20 min): 400kr
- ved behov for kontrolltime(r) anvendes denne konsultasjonstypen (for tiden kun videokonsultasjon)
- kan også anvendes hvis du har korte livsstilsrelaterte spørsmål rundt din diagnose
Timebestilling: Tlf. 91 84 76 34