VÅRE TJENESTER

Vi tilbyr

 • Individuell vurdering, veiledning og oppfølging med hensyn til å forbedre livsstilen i forhold til din diagnose og avklarte helsetilstand (for tiden kun videokonsultasjon pga koronasituasjonen)

 • Henvisning ved behov til en av Skoglis psykologer, fysioterapeuter eller vår kliniske ernæringsfysiolog (for tiden ikke tilgjengelig pga koronasituasjonen)

 • Gruppeaktiviteter: Undervisning / foredrag om livsstilsrelaterte temaer (for tiden ikke tilgjengelig)

 

Vi tilbyr ikke

 • Utredning. Vi tilbyr kun vurdering og veiledning av avklarte tilstander og diagnoser, og ikke symptomdiagnoser som f.eks. hodepine, magesmerter, svimmelhet, osv.

 • Forskrivning av resepter, sykemeldinger eller andre allmennmedisinske tjenester. Imidlertid vil vi kunne justere dosen på relevante medisiner der dette er aktuelt.

 

Hvem har nytte av livsstilsmedisin?

1. Har du en livsstilsrelatert helseutfordring, som for eksempel:

 • fedme

 • høyt blodtrykk

 • høyt kolesterol

 • koronar hjertesykdom

 • diabetes type 2

 • metabolsk syndrom

​...og ønsker informasjon og veiledning om hvordan du kan bruke livsstilen til å behandle og kanskje til og med reversere tilstanden?

2. Mange sykdommer som ikke er direkte livsstilsrelaterte lar seg ofte påvirke i positiv retning gjennom tilpassede livsstilsendringer, eksempelvis:

 • depresjon

 • mild kognitiv svikt

 • en rekke mage- og tarmsykdommer

 • enkelte hormonelle plager

 • noen nevrologiske lidelser

 • smertetilstander, som for eksempel fibromyalgi, artrose og leddgikt.

​3. Ønsker du hjelp til å komme igang med sunne levevaner eller forbedre dem?

 • hjelp til røykeslutt

 • forbedre søvnen

 • få et sunnere kosthold

 • bli mer fysisk aktiv / få et tilpasset treningsprogram

 • stressmestring

 • mentale helseprinsipper,

​Konsultasjon hos en livsstilslege

Hos en livsstilslege vil du få informasjon, individuell veiledning og oppfølging med hensyn til hvordan du kan bruke livsstilsfaktorer som kosthold, fysisk aktivitet, stressmestring, søvn, mentale helseprinsipper, osv. i mestring og behandling av din spesifikke helsetilstand. Første konsultasjon varer vanligvis i rundt 45 minutter og består av tre deler:

 • Legen vil først vurdere din generelle helse, aktuelle diagnose, samt livsstil, inkludert livsstilsrelaterte "vitale tegn" som aktivitetsnivå, kost, søvn, tobakk, alkohol, stress, mentale og sosiale helse, høyde og vekt.

 • Deretter vil legen gi deg en kort oversikt over relevant livsstilsrelatert forskning på din aktuelle sykdom / diagnose.

 • Basert på denne kunnskapen og ditt eget utgangspunkt inkludert livsstil, mestringstro og motivasjon til endring vil legen sammen med deg legge opp en individuelt tilpasset plan som inkluderer:

  • forskrivning av spesifikke livsstilsendringer

  • veiledning i gjennomføring av endringene

  • vurdering av behov for oppfølging

Livsstilsendringer tar ofte tid å innarbeide, spesielt når mer omfattende endringer er anbefalt. Ved behov får du derfor mulighet til å følges opp over tid gjennom oppfølgingstime(r).